Friday, December 16, 2011

Remaja dan SainsRemaja dan Sains Islam
Dunia pada zaman ini telah mencapai satu era yang sangat moden dalam aplikasi sains dan teknologi. Jika dahulunya kita sedia maklum, sejarah telah menjelaskan pada kita semasa era pemerintahan Islam yang kuat , ketika itu sains dan teknologi sangat menjadi perkara utama. Tamadun yang memfokuskan dalam meneroka ilmu sains dan teknologi mampu mengangkat tamadun itu keterhadapan. Lihat sahajalah negara Jepun masa kini.

Itu lah realiti pada era ini.

Di Malaysia, pembelajaran ilmu sains ini telah lama diperkenalkan. Di peringkat sekolah, menengah atas mahupun bawah, kesemuanya telah didedahkan ilmu sains ini. Maka, tertubuhlah sekolah-sekolah elit bestari seperti sekolah menengah sains, Asrama Penuh, Intergrasi, MRSM dan sebagainya. Ilmu sains ini mampu memberi minat kepada pelajar untuk belajar. Cuma, sistem pendidikan yang berasaskan ‘exam-oriented’ telah membunuh potensi pelajar berkembang dalam memikirkan hal-hal kritikal dalam penemuan sains.

Kebiasaannya, sains asas adalah meliputi Fizik, Kimia dan Biologi. Benar, prestasi pelajar masa kini dalam mempelajari sains cukup merisaukan apabila dianalisis pemarkahan sewaktu ujian-ujian berlangsung. Bukanlah kita salahkan sains itu susah. Tetapi, bagaimana pendidik itu mampu memikirkan pendekatan yang lebih menarik dan efektif untuk mengubah persepsi pelajar yang sains itu susah kepada sains itu mudah bahkan menarik.

Remaja kini majoriti di peringkat sekolah, mereka akan cenderung ke arah jurusan sains tulen. Minat mereka itu perlu dibimbing dengan baik agar mereka tidak menyalahkan jurusan sains ini yang menggagalkan mereka sewaktu peperiksaan kelak. Sains mampu mengajak pelajar atau remaja memotivasi diri untuk lebih matang dalam berfikir. Cara-fikir Islam perlu diterapkan dalam sistem pembelajaran sains tulen masa kini.

Perlulah para guru menjadi seorang yang mampu mendidik pelajar ke arah pembetukan saintis muslim yang mengamalkan batas-batas pemikiran dalam sains. Gaya lontaran kata-kata guru perlu dikemaskini. Mereka inginkan kelainan. Mereka inginkan pendedahan demi pendedahan. Bukan menyalin nota-teori kemudian latihan. Dedahkan mereka dengan kreatif. Sejarah Islam dalam mempelopori dunia sains Islam, perbandingan antara cara-fikir saintis barat dan saintis islam, ini semua perlu didedahkan di peringkat awal. Remajalah perlu tahu dengan awal.

MUHAMMAD AFIQ BIN MD NASIR
17 Disember 2011
22 Muharram 1433 Hijrah

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...