Thursday, May 26, 2011

Artikel : Al-Khanzini Ahli Fizik Yang Mendahului Masa.

AL-KHANZINI adalah salah seorang ulama yang terkenal sekitar tahun 1115-1130 di Merv. Tidak banyak yang diketahui mengenai latar be-lakang keluarganya, tetapi al-Khanzini adalah seorang hamba yang diberi peluang belajar matematik dan falsafah oleh tuannya. Beliau pernah menjadi pe-ngamal matematik di bawah naungan Istana Seljuk. Sungguhpun mempunyai kedudukan yang baik, al-Khanzini adalah seorang warak yang pernah menolak hadiah bernilai 1,000 dinar yang diberikan oleh seorang isteri amir. Malah menurut cerita, beliau hanya hidup dengan perbelanjaan tiga dinar setahun.

Pencapaian al-Khanzini dalam bidang astronomi adalah penciptaan sebuah jam air yang direka bentuk bagi tujuan astronomi, dan karyanya berjudul al-Zij al-Mutabar al-Sinjiri yang menerangkan kedudukan bin-tang-bintang bagi tahun 1115/16 pada latitud Merv.

Sungguhpun begitu, al-Khanzini lebih dikenali dengan bukunya, Kitab Mizan al-Hikma. Buku ini siap pada 1121, dan menjadi salah sebuah naskhah pen-ting dalam ilmu fizik Muslim. Kitab Mizan al-Hikma mengkaji keseimbangan hidrostatik, pembentukan dan kegunaannya, dan teori-teori statik dan hidrostatik di sebaliknya, dan pelbagai topik lain. Sebahagian daripada kitab ini telah diterjemah dan disunting oleh wakil Rusia, Khanikoff pada pertengahan abad ke-19.

Lapan bab terawal kitab ini membincangkan teori-teori pusat graviti yang pernah diketengahkan oleh al-Biruni, al-Razi dan Omar al-Kahyam. Al-Khanzini pula menumpukan perhatian kepada kegagalan orang Greek membezakan secara jelas antara kuasa-/tenaga, jisim dan berat. Beliau juga menunjukkan kepekaannya mengenai berat udara dan menyatakan udara menipis mengikut ketinggian. Dengan merujuk kajian-kajian sains terdahulu, al-Khanzini menyediakan rekod-rekod penting berkaitan sumbangan mereka yang mungkin tidak diketahui lagi atau hilang.

Kebanyakan karyanya yang lain adalah berkaitan hidrostatik, terutamanya penentuan graviti-graviti tertentu. Al-Khanzini juga menjelaskan dengan ter-perinci peralatan yang diperlukan untuk mendapat hasil kajian yang tepat. Ini menjadikan bukunya contoh terbaik dalam memberi perhatian kepada kete-patan saintifik.

Al-Khanzini menaruh minat dalam menentukan graviti spesifik bagi logam, batu-batu berharga dan aloi, untuk menentukan ketulenan bahan-bahan yang berbeza itu. Untuk menentukan berat satu spe-simen, beratnya di dalam udara dan air perlu diketahui, dan perubahan pada volum udara dan air dise-babkan spesimen tersebut. Kebanyakan pengkaji Muslim menggunakan penimbang air dalam ujian-ujian mereka.

Dengan menggunakan peralatan yang pernah digunakan al-Biruni, al-Khanzini melakukan ujian ber-kali-kali ke atas beberapa jenis logam dan batu per-mata. Beliau juga mengukur graviti spesifik bahan-bahan lain seperti garam dan tanah liat, serta men-catatkan sama ada bahan tersebut tenggelam atau timbul di dalam air. Beliau berjaya mencatatkan graviti spesifik bagi 50 bahan, termasuk batu permata, logam dan cecair. Ketepatan kajiannya amat meng-agumkan dan menjadi antara yang terhebat pernah dicapai oleh ahli fizik eksperimental Muslim.

Malah al-Khanzini merupakan orang pertama yang mengutarakan hipotesis bahawa graviti sesuatu benda adalah berbeza dan bergantung kepada jarak benda itu dari pusat bumi; fenomena ini hanya ter-bukti pada abad ke-18 setelah teori graviti dikembangkan.

Sumber: Al-Islam Mei 2006

Comments
2 Comments

2 comments:

  1. "Akan kami tunjukkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelas kepada mereka bahawa al-Quran itu benar. Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu?". (surah fussilat : 53)

    subhanallah..

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...